ტესტირების გავლა

Tag Archives for samagistro gamocdebi

საერთო სამაგისტრო გამოცდა

magistratura

სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის გასაგრძელებლად მაგისტრანტობის კანდიდატებმა საერთო სამაგისტრო გამოცდა უნდა ჩააბარონ.

საერთო სამაგისტრო გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემდეგ მაგისტრანტობის კანდიდატები სპეციალობის გამოცდას ან/და სხვა გამოცდებს (მაგ.: უცხოური ენის გამოცდას ან სხვ.) უშუალოდ უმაღლეს სასწავლებლებში აბარებენ.

საერთო სამაგისტრო გამოცდის მიზანია:

  • დაეხმაროს უმაღლეს სასწავლებლებს მაგისტრანტების შერჩევაში;
  • გამორიცხოს მაგისტრატურაში ისეთი სტუდენტების მიღება, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებენ მაგისტრატურაში სწავლისთვის აუცილებელ მოთხოვნებს;
  • უზრუნველყოს მაგისტრატურაში ჩარიცხვის პროცესის ობიექტურობა და გამჭვირვალობა.

ნახე პოსტი სრულად »